Zarząd Urbicum Sp. z o.o. wybiera Ofertę złożoną przez Instytut Fizyki Jądrowej Im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, złożoną w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe na wykonanie usługi polegającej na wytworzeniu

Continue